Rreth Nesh

Kompania Voip-Albania Operon ne Tregun Shqiptar prej viti 2009. Fillimet e para te saja kane qene si network internet provider.
Aktualisht ajo operon në disa fusha si Network,VPN,Hosting.
VOIP së shpejti është duke u pregatitur për IPTV.
Gjithashtu ne japim konsulenca për mënyrën e ndërtimit të rrjeteve dhe projektojmë sisteme në varësi të kërkesave të tregut me sisteme operative linux ku me i preferuari për teknikët tanë është Debian.
Kemi ndërtuar disa sisteme te tilla ku perfshien: PBX system, Portabiliteti NPL, Konfigurime E1 SS7 protokoll, Server Database, Billing telefonie Billing internet provider, VPN sistem,Hosting System, Firewall System,Virtualizime etj.
Aktualisht në tregun e internet provider operojmë me Fiber optike,Gpon,Epon system me kabëll bakri ADSL system si dhe me wireless WiFi. Shërbimet tona perfshijnë individë por edhe biznese. Bizneseve u afrohet datanetwork, interkonjuksion telefoni kombëtar ku perfshihen Tranziti kombëtar,Telefoni ndërkombëtare me cmime për biznes. Kompania jone ka lishence interkonjuksioni per tranzitin kombetare. Ne ju bejme te mundur bizneseve qe ti tranzitojme numracionin e tye ne te gjith rrjetin kombetar.Gjithashtu ne ofrojme sherbim dhe numeracion VOIP per te gjithe.
Portabiliteti i telefonisë në sistemet tona, së bashku me billing telefoni dhe billing network. për familjarët japim aktualisht 2 shërbime në 1 ku perfshihen VOIP,Internet. Së shpejti në treg dhe me IPTV